Sitúa cada articulación no lugar axeitado.

xeonllo

cóbado

nocello

cadeira

pulso

ombro

pescozo