Empeza pola imaxe que ten un 1 e logo ordena o proceso. Lembra que a cuarta imaxe debe de ser a que coloques como primeira da segunda fila.