Como xa sabes o reino animal divĂ­dese en dous grandes grupos: os vertebrados e os invertebrados. Crea este esquema partindo destes dous tipos.